15年03月13日095637NIKON D800E-2-Edit-2.jpg15年03月13日095637NIKON D800E-2-Edit-2.jpg

Powder

Trygve Bendixen Markset

Mt.Asahidake, Hokkaido

15年03月13日085605NIKON D800E-Edit.jpg15年03月13日085605NIKON D800E-Edit.jpg

Jumping Mash

Trygve Bendixen Markset

Mt.Asahidake, Hokkaido

15年02月06日134032NIKON D800E-Edit.jpg

Daisetsu Cliff

Shinya Nakagawa

Mt.Kotsuka, Hokkaido

15年02月06日155618NIKON D3-Edit.jpg

to the Sun Pillar

Shinya Nakagawa

Mt.Asahidake, Hokkaido

15年02月05日163402NIKON D800E-2-Edit.jpg

Before Sunset

Shinya Nakagawa

Mt.Asahidake, Hokkaido

14年02月13日130550NIKON D800E-Edit.jpg

Sunlight

Tomohisa Matsuno

Mt.Nisheikaushuppe, Hokkaido

14年02月26日082045NIKON D800E(フジ160C).jpg

Sliding down an open-burn

Yosuke Noto

Mt.Furano, Hokkaido

14年04月29日140259NIKON D800E-Edit.jpg

Spring Ski

Yoichiro Watanabe

Mt.Shokambetsudake, Hokkaido

14年12月25日103621NIKON D800E-3-Edit.jpg

Santa do ski even on Christmas

Goro Obata

Mt.Chitokaniushi, Hokkaido